Обслуговуючі організації КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

Обслуговуючі організації КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТПП УКРАЇНИ проводить діяльність згідно вимог законодавства, яке вимагає обов’язкового укладання договору з адміністратором пенсійного фонду, компанією з управління активами та зберігачем пенсійних активів.

КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ підписав договори з наступними організаціями:

Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор пенсійного резерву»

— ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»», код ЄДРПОУ 35149434, ліцензія Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України серії АБ №115960, дата видачі 10.12.2007 року, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії АА №48, дата видачі 26.09.2007 року.
Договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 19 липня 2016 року №7.
 

Компанія з управління активами «Національний резерв»

 

— Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», код ЄДРПОУ 22904759, здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), Рішення про видачу якої прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2015 року за № 826.
Договір про управління активами недержавного пенсійного фонду від 09 вересня 2016 року №7-КУА.

Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

— Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ №294712, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року.
Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем від 15 вересня 2016 року №961/2016пф.